Personální obsazení

Vedoucí OKBH – Ing. Jana Jeníčková

Vedoucí laborantka – Věra Prokopová

Laboranky – Dita Kaňková, Monika Loukotová

Zdravotní sestra – Pavlína Janečková

Lékař OKBH – MUDr. Rudolf Mosler