Personální obsazení

Vedoucí OKBH – Ing. Jana Jeníčková

Vedoucí laborantka – Věra Prokopová

Laboranky – Dita Kaňková, Monika Loukotová, Marcela Klanicová

Lékař OKBH – MUDr. Božena Višňovská