Přístrojové vybavení

OKBH používá pro analýzy biologického materiálu kvalitní přístrojové vybavení, které splňuje všechny zákonem dané požadavky.

Seznam přístrojového vybavení:

Biochemický analyzátor Mindray BS 400

Hematologický analyzátor Mindray BC 5800

Analyzátor glukózy Biosen C-line

Imunochemický analyzátor AIA 360

Koagulační analyzátor RAC-050

Analyzátor glykovaného hemoglobinu Tosoh G7

Analyzátor pro chemické vyšetření moče Dirui